Konsumpcja chleba w Polsce wzrosła o 16% w ciągu ostatnich 4 lat

ChlebChleb jest podstawowym elementem naszej diety i wchodzi w skład pierwszego poziomu piramidy żywienia. Pieczywo dostarcza mnóstwa składników odżywczych, stawiając pod znakiem zapytania sens utożsamiania jego spożycia wyłącznie ze wzrostem wagi. W Polsce roczne spożycie chleba na osobę podwyższyło się w ciągu ostatnich czterech lat.

Podczas gdy w 2010 statystyczny Polak zjadał rocznie 59kg chleba, w 2014 ilość ta wzrosła o 16%, do 70kg na rok.

  • W roku 2010 w Polsce spożywano statystycznie 59kg chleba na osobę. Dane z 2014 wskazują, że ilość ta wzrosła do 70kg.
  • Wyniki wyszukiwań związane z wypiekaniem domowego chleba należą do najpopularniejszych wśród Polaków.

Polska nie wypełnia zaleceń WHO

Niezależnie od tego wzrostu, Polska nadal jest daleka od wypełniania zaleceń organizacji międzynarodowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjmuje, że spożycie chleba na poziomie 90kg rocznie pomaga w utrzymaniu zdrowej, zbilansowanej diety. W Polsce zjada się jedynie 77% z ilości zalecanej przez WHO. Na poziomie światowym, statystyczny człowiek spożywa każdego roku około 53kg chleba. Ta liczba zwiększa się, gdy spojrzymy na Europę, gdzie dochodzi do 60kg, nadal jednak nie osiąga pułapu, o którym pisze WHO.

Światowe spożycie

Turcja jest państwem, w którym spożywa się najwięcej chleba per capita. Każdy z tureckich obywateli zjada corocznie 104kg chleba. Powodem takiej sytuacji jest to, iż Turcja należy do czołowych producentów chleba na świecie, wypuszczając ze swoich piekarni 8000 ton pieczywa, które w większości przeznaczone jest do krajowej konsumpcji.

Chile zajmuje drugie miejsce wśród krajów z największą ilością spożycia chleba. Zjadający corocznie 96kg chleba Chilijczycy należą, razem z Turkami, do jedynych nacji wypełniających zalecenia WHO dotyczące ilości konsumowanego pieczywa.

Państwa, w których roczne spożycie chleba jest najniższe, znajdują się w Azji. Konsumenccy giganci, tacy jak Chiny, czy Japonia, rzadko kiedy dysponują istotnymi danymi dotyczącymi spożycia tego typu jedzenia. Pomimo, iż w niektórych azjatyckich państwach istnieją lokalne wariacje chleba, papier ryżowy jest najczęściej spotykanym podstawowym produktem spożywczym w tym regionie i zastępuje chleb w codziennej diecie.

Tendencje w Polsce

Zgodnie z danymi zebranymi przez Tiendeo.pl, pomimo wzrostu spożycia chleba, liczba związanych z nim internetowych wyszukiwań obniżyła się w tym roku o 11%. Zapytania dotyczące wytwarzania domowego chleba stanowią 70% spośród wszystkich tych wyszukiwań.

Tiendeo

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.