Mleko – promocja i jakość europejskiego produktu

Forum Społdzielczości MleczarskiejMleko i jego właściwości są doceniane przez lekarzy i dietetyków. Zaleca się spożywanie dziennie 3-4 porcji produktów mlecznych przez dzieci i 2-3 przez dorosłych. Ma to odzwierciedlenie w działaniach Komisji Europejskiej, która prowadzi szereg akcji na rzecz promocji mleczarstwa i podkreślenia jakości europejskich, w tym polskich produktów mlecznych.

Europejskie przepisy w dużym zakresie regulują kwestie dotyczące odżywiania (np. wprowadzając dopłaty do spożycia mleka w szkołach), znakowania żywności, edukacji na temat korzyści zdrowotnych (np. profile składników odżywczych, sygnalizacja świetlna dla żywności).

Przemysł mleczarski UE jest reprezentowany m.in. przez Europejskie Stowarzyszenie Mleczarzy (EDA) z siedzibą w Brukseli. EDA angażuje się w dyskusje na temat odżywiania i korzystnego wpływu spożywania produktów mleczarskich na zdrowie człowieka, przepisów prawnych, umów handlowych, a także wielu innych kwestii związanych z europejskim i światowym mleczarstwem. Istotną rolą Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy jest zagwarantowanie jak najlepszego gruntu dla rozwoju branży mleczarskiej i promocji produktów mlecznych w Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

Opracowaniem ogólnych programów komunikacji w zakresie mleka i produktów mlecznych na poziomie europejskim zajmuje się m.in. Europejskie Forum Mleczne (European Milk Forum – EMF). W jego skład wchodzi osiem państw: Austria, Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Holandia, Norwegia oraz Irlandia/Wielka Brytania. Organizacja ta przekazuje informacje nt. produktów mlecznych, nawiązuje dialog z przedstawicielami branży i konsumentami z całej Europy oraz zapewnia edukację nt. mleka i istoty jego obecności w diecie Europejczyków.

Członkowie EMF współpracują, wykraczając poza zróżnicowanie kulturowe  poszczególnych rynków. W ramach EMF przygotowano wiele europejskich programów, które są obecnie wdrażane, np. projekt informacyjny skierowany do liderów opinii: naukowców, służb zdrowia i dziennikarzy pn. „Milk, Nutritious by Nature”, promowanie różnorodności serów i europejskiej kultury sera pn. „Cheese up your life”.

Przedstawiciele EDA i EMF obecni będą na tegorocznym XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Forum będzie więc okazją do uzyskania informacji na temat form promocji branży mleczarskiej, możliwości rozwoju, a także jej struktury. Konferencja odbędzie się pomiędzy 14 a 16 września w Jachrance k. Warszawy. Dotychczas swoją obecność zapowiedzieli m.in.: Minister Rolnictwa Algierii – Sid Ahmed Ferroukhi, Dr. Ir. H. A. Amran Sulaiman – Minister Rolnictwa Republiki Indonezji, Mahmoud Hojjati – Minister Rolnictwa Iranu, Leonid Zajac – Minister Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białorusi oraz Sabrina Ichou – Zastępca Dyrektora ds. rozwoju sektora produkcji zwierzęcej w Ministerstwie Rolnictwa Algierii.

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Więcej w Europejskie Forum Mleczne, Forum Społdzielczości Mleczarskiej, FSM, Mleczarstwo, Mleko, Producenci mleka
Kwaśne śmietany od OSM Piątnica

Śmietany od OSM Piątnica to produkty uwielbiane przez miliony konsumentów. Dlatego też znane i stanowiące nieodłączny element wielu dań kwaśne...

Zamknij