Sieć 34

Rozmowa z Anną Blicharską-Sprus – właścicielką sklepów eLDe na Śląsku

Sieć 34 Livio eLDe

LD Holding rozwija program lojalnościowy w swoich sklepach. Przegląd Handlowy: Była pani zaangażowana w wprowadzenie programu lojalnościowego eLDe do całej sieci. Może pani przybliżyć jego założenia i sposób funkcjonowania? Anna Blicharska-Sprus: Program „eLDe Klub” uruchomiliśmy około 5 lat temu. Jest to system oparty na kartach z kodem kreskowym, którymi posługują się nasi klienci podczas robienia zakupów. Punkty naliczają się po przekroczeniu określonej wartości koszyka zakupowego- ową wartość każdy właściciel sklepu może określić sam. Jednak najczęściej jest […]

LD Holding informatyzuje kolejne sklepy

Sieć 34 Livio eLDe

LD Holding, operator sieci handlowych pod nazwą eLDe, Sieć 34 i Livio, na lata 2013-2014 zaplanował informatyzację sklepów franczyzowych, mającą na celu usprawnienie działania sieci. Rok 2012 spółka zakończyła z liczbą 300 zinformatyzowanych sklepów – w latach 2013-2014 informatyzacja obejmie kolejnych 350 sklepów. Koszt tego etapu inwestycji wyniesie około 3 milionów złotych. Projekt informatyzacji w latach 2013-2014 roku jest kontynuacją rozpoczętej w 2011 integracji informatycznej w jeden system informacji (ERP) całego LD Holding. Integracja miała […]

LD Holding patrzy w przyszłość

eLDe Holding

LD Holding, operator sieci handlowych pod nazwą ELDE, Siec34 i Livio, zakończy rok 2012 liczbą około 1400 sklepów. W przyszłym roku planowany jest dalszy rozwój sieci oraz umacnianie jej wizerunku, jako silnego partnera dla franczyzobiorców, producentów i dystrybutorów. Zawirowania związane z ogłoszeniem upadłości naszego właściciela – Rabatu Service – wbrew krążącym na rynku opiniom, nie wpłynęły negatywnie na stabilność finansową LD Holding. Nie miało to także znaczącego wpływu na liczbę placówek w sieci, ponieważ wypowiedzenia złożyło […]

Robert Paździor ponownie Prezesem Zarządu LD Holding SA

eLDe Holding

Nie cały miesiąc po niespodziewanej zmianie Rady Nadzorczej i Zarządu LD Holding, NWZA LD Holding, odwołało Radę Nadzorczą i przywróciło Roberta Paździora na stanowisko Prezesa. Robert Paździor nie chciał komentować zmian personalnych, powiedział tylko, że miesięczne „zawirowanie” w spółce wywołało niepotrzebne napięcia wewnętrzne, spowodowało niepewność pracowników i franczyzobiorców co do dalszych losów firmy oraz zaniepokoiło producentów i dystrybutorów współpracujących z LD Holding. Prezes podkreślił, że sytuacja finansowa jest stabilna, spółka na bieżąco realizuje zobowiązania wynikające […]