LD Holding informatyzuje kolejne sklepy

LD Holding, operator sieci handlowych pod nazwą eLDe, Sieć 34 i Livio, na lata 2013-2014 zaplanował informatyzację sklepów franczyzowych, mającą na celu usprawnienie działania sieci. Rok 2012 spółka zakończyła z liczbą 300 zinformatyzowanych sklepów – w latach 2013-2014 informatyzacja obejmie kolejnych 350 sklepów. Koszt tego etapu inwestycji wyniesie około 3 milionów złotych.

Sieć 34 Livio eLDe

Projekt informatyzacji w latach 2013-2014 roku jest kontynuacją rozpoczętej w 2011 integracji informatycznej w jeden system informacji (ERP) całego LD Holding. Integracja miała na celu ujednolicenie odmiennych oprogramowań, z jakich korzystały wcześniej spółki Sieć34, Livio oraz eLDe.

Dzięki autorskiemu oprogramowaniu Meritum, firmy Nord Plus, całościowa integracja danych sprzedażowych sklepów pozwoliła nam na usystematyzowanie informacji pochodzących od – korzystających do tej pory z różnych aplikacji – jednostek franczyzowych, bez konieczności zmiany dotychczasowego oprogramowania. Tego typu rozwiązanie umożliwi szybkie i efektywne analizy sprzedaży, zakupów oraz naturalnie cen w obrębie sieci – a to dla nas duże usprawnienie. Natomiast Informatyzacja w obszarze pojedynczych sklepów franczyzowych polega przede wszystkim na wprowadzeniu programu SGM (System Gospodarki Magazynowej) w jego podstawowej funkcji wraz z integracją z urządzeniami sprzedażowymi na maksymalnej ilości sklepów. Wdrożenia mają na celu maksymalizację wykorzystania informatyki w organizacji sklepu, tak by nie kończyła się ona jedynie na przyjęciu towaru i wycenie na kasie. Rozwiązaniami szczególnie przez nas wspierane to systemy ważące zintegrowane z kasami (bezpośrednio lub wagi etykietujące poprzez system SGM), kolektory danych, elektroniczna wymiana danych z dostawcami, program lojalnościowy dla klientów.

– mówi Sławomir Kuryło, Dyrektor Działu Informatyki i Analiz LD Holding.

Korzyści dla sklepu wynikające z informatyzacji to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy dzięki prostocie obsługi i dużej ilości analiz, tak by można bez problemu zobaczyć, na których towarach zarabia się najwięcej, które dobrze rotują, a z drugiej strony te zalegające na półkach. Dane dotyczące liczby klientów i wielkości koszyka zakupowego pozwalają na lepszą organizację pracy i są podstawą do decyzji o zwiększeniu koszyka zakupowego w różnych okresach.

Obecnie zespół wdrożeniowy preferuje oprogramowanie hipermarket firmy NET z Białegostoku, którego wsparcie szkoleniowe, merytoryczne i techniczne wykonywane jest wspólnie z firmą NET. Ponad to dopuszcza się instalację przez zewnętrzną firmę wdrożeniową oprogramowanie PC Market firmy Insoft, KC Market firmy Kucharscy, Small Business firmy Symplex oraz Subiekt firmy Insert.

Instalację i wdrożenie integrującego oprogramowania dla LD Holding powierzono firmom Net i Nord Plus.

Sam proces informatyzacji to dla nas duże wyzwanie. Różnorodność sprzętu i zapewnienie ciągłości pracy sklepów wymagało od nas stworzenia dedykowanych narzędzi, które pozwoliłyby pracownikom LD na szybkie i sprawne podłączanie kolejnych sklepów do centralnego systemu. Dzięki rozbudowanym możliwościom analitycznym naszego oprogramowania sieć ma znaczną przewagę nad konkurencją. Szybkie raporty sprzedaży, raport nie rotujących towarów zalegających na magazynie, analiza koszyka klienta, informacja o aktualnej wartości sprzedaży sklepu z dokładnością do 15 minut oraz planowanie zamówień w oparciu o średnią sprzedaż i stan magazynowy – to tylko niektóre z czynników, które tę przewagę zapewniają.

– mówi Krzysztof Gosiewski, Prezes Zarządu Firmy Net.

Dariusz Szekalski, Prezes Nord Plus dodaje:

W centrali sieci LD Holding zainstalowaliśmy oprogramowanie Meritum integrujące dane ze wszystkich placówek handlowych. Zbudowany w tej konfiguracji system ERP pozwala na skrócenie czasu dostępu centrali do danych, dzięki którym może ona w łatwy sposób wspierać placówki franczyzowe poprzez procesy analityczno-doradcze.

Podczas wdrożeń systemów informatycznych LD każdorazowo zapewnia obecność doświadczonych pracowników działu sprzedaży i zakupu, którzy oferują wsparcie merytoryczne i techniczne personelowi sklepów, zarówno podczas szkolenia, jak i w pierwszych dniach po uruchomieniu systemu.

LD Holding

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.