Rozwiązanie porozumienia w sprawie Polskich Supermarketów

POLOmarket - StokrotkaPOLOmarket Sp. z o.o. informuje, że Zarząd spółki podjął decyzję o rozwiązaniu porozumienia zawartego pomiędzy spółką a Stokrotka Sp. z o.o.  w dniu 4 maja 2015 roku, którego przedmiotem było zawiązanie spółki Polskie Supermarkety. Wypowiedzenie porozumienia następuje na etapie prac koncepcyjnych przed jakimkolwiek podjęciem działań operacyjnych.

W toku prowadzonych uzgodnień dotyczących modelu współpracy nie udało się stronom wypracować wspólnego rozwiązania satysfakcjonującego obie spółki.

Zdaniem Zarządu POLOmarket ze względu na istotne rozbieżności pomiędzy stronami realizacja założeń porozumienia nie jest obecnie możliwa.

Zdaniem Zarządu Stokrotki ze względu na istotne rozbieżności pomiędzy stronami realizacja założeń porozumienia nie jest możliwa ani obecnie ani w przyszłości.

Rozwiązanie porozumienia nie wpłynie na realizację przyjętej przez Stokrotkę strategii rozwoju. Do końca września zakończy się proces przyjmowania do sieci przejętych sklepów Delikatesów Frac. Spółka kontynuuje doskonalenie modelu prowadzonych supermarketów i marketów koncentrując się na rozwoju zarówno organicznym, jak i poprzez fuzje i przejęcia.

POLOmarket / Stokrotka

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.