Konsolidacja

Rozwiązanie porozumienia w sprawie Polskich Supermarketów

POLOmarket Sp. z o.o. informuje, że Zarząd spółki podjął decyzję o rozwiązaniu porozumienia zawartego pomiędzy spółką a Stokrotka Sp. z o.o.  w dniu 4 maja 2015 roku, którego przedmiotem było zawiązanie spółki Polskie Supermarkety. Wypowiedzenie porozumienia następuje na etapie prac koncepcyjnych przed jakimkolwiek podjęciem działań operacyjnych. W toku prowadzonych uzgodnień dotyczących modelu współpracy nie udało się stronom wypracować wspólnego rozwiązania satysfakcjonującego obie spółki. Zdaniem Zarządu POLOmarket ze względu na istotne rozbieżności pomiędzy stronami realizacja założeń […]

Bać-Pol konsoliduje rynek

Targi Bać-Pol

Wydźwięk targów zorganizowanych w Chorzowie przez Grupę Kapitałową Bać – Pol jest dla wszystkich jednoznaczny. Firma jest gotowa, aby być liderem w procesie konsolidacji polskiego handlu w kanale tradycyjnym. Blisko 100 wystawców (w tym wszyscy najwięksi producenci produktów spożywczych) i ponad 2.000 klientów detalicznych z obszaru Śląska i Małopolski wzięło udział w targach zorganizowanych przez Grupę Kapitałową Bać – Pol w Śląskim Centrum Targowym w Chorzowie w dniach 11 i 12 października. Zwieńczeniem imprezy, której […]