Edukacja ze Staropolanką

Staropolanka

fot. Staropolanka

Staropolanka wystartowała z konkursem dla szkół podstawowych i gimnazjów pt.:  ”Woda dla świata, woda dla człowieka”. Jego głównym celem jest uświadomienie uczniom problemu związanego z zasobami wody na świecie oraz kształtowanie u nich postaw proekologicznych.

Choć konkurs rozpoczął się na początku maja szkoły mogą cały czas zgłaszać swój udział. W czasie zabawy w klasach, które zgłosiły się do projektu  zostaną przeprowadzone zajęcia o znaczeniu wody dla świata i człowieka oraz o konieczności jej oszczędzania. Scenariusze lekcji nauczyciele będą mogli przygotować na podstawie materiałów opracowanych przez organizatora konkursu.

Nasz konkurs ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Chcemy, żeby uczniowie zrozumieli, że również ich postawy i zachowania mają wpływ na kształtowanie środowiska. Jeżeli chociaż część z uczniów biorących udział w zabawie wykorzysta w codziennym życiu wiadomości jakie zdobędą, to jesteśmy przekonani, że warto było ją organizować.

mówi Małgorzata Weszka, szef działu marketingu.

Finalnym efektem przeprowadzonych w szkole zajęć będzie przygotowany przez uczniów reportaż  nawiązujący swoją treścią do tematu konkursu. Jury oceni ich pomysłowość, wkład pracy uczniów, jakość wykonania i zgodność z tematem. Organizatorzy nie ograniczają przy tym kreatywności uczniów. Reportaż może mieć formę plakatu, filmu, prezentacji multimedialnej lub inną wymyśloną przez autorów. Trzy najlepsze zostaną uhonorowane nagrodami, które pozwolą rozwijać kreatywność i wyobraźnię. Konkurs potrwa do czerwca.

***

Informacje o firmie:

Właścicielem marki „Staroplanka” jest Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju. Jedną z działalności firmy jest  produkcja naturalnych wód mineralnych i źródlanych oraz napojów smakowych w rozlewniach wód mineralnych w Polanicy-Zdroju oraz w Jeleniowie k. Kudowy-Zdroju.  Staropolanka to naturalna woda mineralna o najwyższych walorach smakowych. Wody sygnowane marką „Staropolanka” i „Wielka Pieniawa” od lat znane są i doceniane na polskim i europejskim rynku.

Staropolanka

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.