Małgorzata Weszka

Edukacja ze Staropolanką

Staropolanka

Staropolanka wystartowała z konkursem dla szkół podstawowych i gimnazjów pt.:  ”Woda dla świata, woda dla człowieka”. Jego głównym celem jest uświadomienie uczniom problemu związanego z zasobami wody na świecie oraz kształtowanie u nich postaw proekologicznych. Choć konkurs rozpoczął się na początku maja szkoły mogą cały czas zgłaszać swój udział. W czasie zabawy w klasach, które zgłosiły się do projektu  zostaną przeprowadzone zajęcia o znaczeniu wody dla świata i człowieka oraz o konieczności jej oszczędzania. Scenariusze […]