Postawy konsumenckie a ocena sztucznych dodatków

Frosta logo

fot. Frosta

Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma na zlecenie FRoSTY przeprowadziła badania postaw konsumenckich wobec sztucznych dodatków do żywności.  U 61% Polaków pozytywne deklaracje prozdrowotne przekładają się na zorientowane na zdrowie świadome kupowanie produktów.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość Polaków deklaruje przywiązanie dużej wagi do zdrowego odżywania. Swoje preferencje starają się przekładać na zachowania prozdrowotne lub zorientowanie na zdrowie świadome kupowanie produktów. Deklaracje prozdrowotne oraz rzeczywiste zachowania w sklepie pozwoliły wyróżnić pięć typów konsumentów: entuzjastów, samoświadomych, naśladowców, pozorantów i niefrasobliwych.

W zależności od postawy konsumenckiej inny jest poziom akceptacji dodatków do żywności. Konsumentów do produktów z dodatkami do żywności najbardziej zniechęca przekonanie o ich niskiej wartości zdrowotnej. Najbardziej negatywnie do substancji dodatkowych podchodzą entuzjaści, a najmniej niefrasobliwi. Samoświadomi częściej niż inni konsumenci uważają, że substancje dodatkowe obniżają jakość produktów. Osoby przywiązujące większą wagę do zdrowego odżywania są skłonne więcej zapłacić za żywność bez substancji dodatkowych.

Stanowiących najliczniejszą grupę (61%), entuzjastów charakteryzują pozytywne deklaracje oraz zachowania prozdrowotne. Przywiązują dużą wagę do zdrowia i konsekwentnie dokonują świadomych zakupów. Przygotowują się do zakupów. Chcą wiedzieć, co spożywają dlatego czytają etykiety, sprawdzają skład produktów na ulotkach lub w Internecie. Nie zdarzają im się odstępstwa od tych zasad. W żywności bez dodatków cenią jej naturalność. Są gotowi kupić produkty dużo droższe by mieć przekonanie, że odżywiają się zdrowo, a wybrane produkty są najwyższej jakości. Tę postawę przejawiają głównie kobiety, osoby powyżej 35 roku życia, z wyższym wykształceniem i aktywne zawodowo.

Samoświadomi (15%) przywiązują wagę do zdrowia i z reguły pamiętają o wartościach zdrowotnych w trakcie zakupów. Przyznają, że czasami kupują coś niezdrowego. Są tego świadomi, gdyż mają zwyczaj studiowania etykiet. Dla pewności, że produkt jest wysokiej jakości przejawiają gotowość zapłacenia za niego do 20% więcej. Samoświadomi to kobiety i mężczyźni w wieku 25-34 lat, z wykształceniem pomaturalnym i wyższym, aktywni zawodowo, poszukujący pracy oraz czasowo wyłączeni z rynku pracy.

Pozoranci cenią zdrowe odżywanie, ale zakupy robią w pośpiechu i rzadko zwracają uwagę na skład produktów. Przywiązują wagę do zdrowia oraz naturalności produktów na poziomie deklaracji.  Podczas zakupów wybierają produkty, które wydają im się zdrowe. Są skłonni zapłacić do 20% więcej za produkt bez upewnienia się czy zawierał on dodatki do żywności. Nie rozumieją zapisów na etykietach. Taką postawę przejawia 17% konsumentów, głównie osoby do 24 roku życia, zarówno kobiety i mężczyźni, aktywni, jak i nieaktywni zawodowo, z wykształceniem pomaturalnym lub średnim.

Z kolei naśladowcy (4%) nie przywiązują wagi do zdrowia, ale podczas zakupów kierują się zasadami zdrowego odżywania. Naturalne produkty wybierają z powodu alergii lub zaleceń lekarza. Obawiają się substancji dodatkowych z powodu niewiedzy o wpływie dodatków na ich zdrowie. Zazwyczaj decyzji zakupowych nie podejmują samodzielnie. W sklepie naśladują innych lub robią zakupy z listą przygotowaną przez entuzjastę. Nie wiedzą czy chcieliby zapłacić więcej za dotychczas kupowane produkty, gdyby wyeliminować z nich dodatki. Naśladowcami są głównie mężczyźni, osoby do 24 roku życia lub powyżej 45 roku życia, studenci, renciści, osoby nieaktywne zawodowo, z wykształceniem średnim.

Ostatnią, najmniej liczną grupę stanowią niefrasobliwi (3%). Nie dbają o zdrowie, wartości odżywcze nie mają dla nich znaczenia, kupują produkty tanie lub wyglądające atrakcyjnie. Podczas zakupów stawiają na cenę, smak i przyzwyczajenia. Nie zapłacą więcej za produkt zdrowszy lub naturalny. Są skłonni kupić naturalne produkty jedynie gdy przypominają im dania domowe. Tę postawę przejawiają głównie mężczyźni, osoby do 24 roku życia i w wieku 35-44 lat, nieaktywnie zawodowo, z wykształceniem średnim.

Badanie zostało przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecznych i Marketingowych Soma na zlecenie FRoSTA Sp. z o. o. w 2011 r. na reprezentatywnej próbie Polaków (n=1023).

kmc-pr

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.