Badania marketingowe

Postawy konsumenckie a ocena sztucznych dodatków

Frosta logo

Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma na zlecenie FRoSTY przeprowadziła badania postaw konsumenckich wobec sztucznych dodatków do żywności.  U 61% Polaków pozytywne deklaracje prozdrowotne przekładają się na zorientowane na zdrowie świadome kupowanie produktów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość Polaków deklaruje przywiązanie dużej wagi do zdrowego odżywania. Swoje preferencje starają się przekładać na zachowania prozdrowotne lub zorientowanie na zdrowie świadome kupowanie produktów. Deklaracje prozdrowotne oraz rzeczywiste zachowania w sklepie pozwoliły wyróżnić pięć typów konsumentów: entuzjastów, […]