Woda dla świata, woda dla człowieka – edukacyjny konkurs Staropolanki

Konkurs Staropolanka

fot. Staropolanka

Jeszcze przed końcem roku szkolnego producent wody mineralnej Staropolanka zorganizował konkurs dla klas ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Trwająca miesiąc akcja „Woda dla świata, woda dla człowieka”, to nie tylko okazja do zdobycia nagród przez uczniów i nauczycieli, ale również sposób na wskazanie problemu związanego z zasobami wody na świecie oraz poszerzenie wiedzy na temat znaczenia wody dla zdrowia i życia człowieka. Producent Staropolanki zamierza również wpływać na kształtowanie postaw proekologicznych pośród dzieci i młodzieży m.in. wprowadzając uczniów w tematykę segregacji śmieci i utylizacji odpadów, w szczególności plastikowych butelek, jako jednego z elementów ochrony zasobów wody.

Konkurs zaczął się 2 maja i trwać będzie do 1 czerwca. Zabawa polega na przedstawieniu reportażu z zajęć przeprowadzonych w oparciu o scenariusz i pomoce dydaktyczne pobrane ze strony organizatora – staropolanka.pl/konkurs-dla-szkol. Materiały dotyczą zagadnień i problemów związanych z wodą, istotnych zarówno w skali globalnej, jak również ważnych indywidualnie dla każdego człowieka. Z tej idei powstała właśnie nazwa konkursu „woda dla świata, woda dla człowieka”.

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, a następnie w jak najciekawszy sposób udokumentować zorganizowaną lekcję w postaci wspomnianego reportażu. Sugerowanych form jego przedstawienia jest kilka,
jednak wybór ostatecznej należy do uczestników. Organizator oceni nadesłane reportaże, mając na uwadze metodę ich realizacji, kreatywność, ilość wysiłku włożonego w jego wykonanie oraz zgodność pracy z tematyką konkursu i nawiązaniem do przygotowanego scenariusza.

11 czerwca na stronie www.staropolanka.pl/konkurs-dla-szkol opublikowana zostanie lista zwycięzców, którymi będą trzy spośród zgłoszonych klas.

Do wygrania atrakcyjne nagrody: dla każdego ze zwycięzców paleta wody mineralnej Staropolanka, ekologiczne gry edukacyjne, materiały piśmiennicze, a także wiele upominków niezbędnych laureatom podczas wakacji.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.staropolanka.pl/konkurs-dla-szkol.

Staropolanka

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.