Tworzenie Wspólnej Wartości – nowy wymiar biznesu Nestlé w Polsce

Nestle

fot. Nestle

Nestlé Polska S.A. wydało pierwszy raport z realizacji strategii, polityk i dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu: „Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce. Raport 2008-2011”. W publikacji zaprezentowano dokonania wszystkich spółek firmy w Polsce: Nestlé Polska S.A., Nestlé Waters Polska S.A. i CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. Raport zawiera również kluczowe elementy „Strategii Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce na lata 2011-2013.” Pełna treść dokumentu dostępna jest na www.nestle.pl.

Tworzenie Wspólnej Wartości (Creating Shared Value, CSV) to globalna strategia zarządzania i rozwoju firmy Nestlé. Zgodnie z nią podstawą długofalowych relacji biznesowych i odnoszenia sukcesu jest prowadzenie działalności w taki sposób, by tworzyć wartość zarówno dla firmy i jej udziałowców, jak i wszystkich interesariuszy. Wydana publikacja obejmuje najważniejsze doświadczenia spółek i jednostek Nestlé w tym zakresie, w 5 obszarach: Ludzie, Produkty, Komunikacja, Środowisko naturalne oraz Zaangażowanie społeczne. W każdym z nich firma wyznaczyła również cele strategiczne do 2013 roku, spójne z jej celami biznesowymi.

Każda z naszych spółek i jednostek organizacyjnych w Polsce ma nieco odrębną specyfikę i profil działalności. Dlatego zbiorcza prezentacja dotychczasowych dobrych praktyk oraz wypracowanie wspólnej dla wszystkich podmiotów biznesowych strategii CSV do roku 2013 były dla nas wyzwaniem. Tym większa jest wartość wydanej publikacji.

– mówi Małgorzata Szlendak, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej i PR oraz Lider projektu CSV z Nestlé Polska S.A. i dodaje: 

Dziękuję naszym Pracownikom oraz pozostałym Interesariuszom, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie przygotowywania Raportu i Strategii CSV. Dzięki ich zaangażowaniu możemy dziś przedstawić nasze rozumienie roli Nestlé w społeczeństwie oraz sposób, w jaki przekłada się ona na osiągane efekty biznesowe. Chcemy być firmą obdarzoną zaufaniem przez wszystkich naszych interesariuszy. Raport jest kolejnym krokiem w kierunku budowania tego zaufania.

Do zasadniczych celów firmy ujętych w Strategii CSV Nestlé Polska do 2013 należą m.in.: intensywny rozwój wysokiej jakości pożywnych produktów w przystępnej cenie, doskonalenie dotychczasowej oferty zgodnie z profilem żywieniowym Nestlé oraz poszerzanie portfolio o nowe wyroby. Firma planuje również kontynuację rozwoju odpowiedzialnej komunikacji z konsumentami oraz promocję zdrowej i rozważnej konsumpcji, a także aktywnego trybu życia. Zgodnie z założeniami strategii w każdym roku Nestlé przeznaczy około 70% wydatków marketingowych na kampanie reklamowe zgodne z ideą zdrowia, żywienia i dobrego samopoczucia (Nutrition, Health and Wellness, NHW).

W ramach realizacji przyjętej strategii Nestlé mierzy i nieustannie poprawia wskaźniki zużycia wody i energii oraz wpływu floty samochodowej na środowisko. Przyjęte przez firmę plany biznesowe obejmują też rozwój i edukację pracowników oraz ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Celem Nestlé – zgodnie z ideą CSV – jest utworzenie jednego wspólnego dla wszystkich spółek programu zaangażowania społecznego, a także kontynuowanie budowania dobrego sąsiedztwa ze społecznościami lokalnymi.

Przyjęta przez nas Strategia Tworzenia Wspólnej Wartości ma swoje bezpośrednie przełożenie na konkretne plany inwestycyjne. Do wyzwań, które przed sobą postawiliśmy należą m.in.: rozbudowa naszych zakładów w Polsce, wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych czy też doskonalenie procesów bezpieczeństwa produktów. Tylko w 2012 roku planujemy na ten cel przeznaczyć około 100 mln zł. Chcemy konsekwentnie realizować przyjęte do 2013 roku założenia. Wierzę, że tak powstała Wspólna Wartość będzie odpowiadała na aktualne potrzeby wszystkich naszych interesariuszy oraz motywowała nas do stale rosnącego zaangażowania.

– mówi Pierre Detry, Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A.

„Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce. Raport 2008-2011” został sporządzony zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative (GRI) na poziomie aplikacji B.

Więcej informacji na temat Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé dostępnych jest na stronie: www.nestle.pl.

Nestlé

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.