Małgorzata Szlendak

Tworzenie Wspólnej Wartości – nowy wymiar biznesu Nestlé w Polsce

Nestle

Nestlé Polska S.A. wydało pierwszy raport z realizacji strategii, polityk i dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu: „Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce. Raport 2008-2011”. W publikacji zaprezentowano dokonania wszystkich spółek firmy w Polsce: Nestlé Polska S.A., Nestlé Waters Polska S.A. i CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. Raport zawiera również kluczowe elementy „Strategii Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce na lata 2011-2013.” Pełna treść dokumentu dostępna jest na www.nestle.pl. Tworzenie Wspólnej Wartości (Creating Shared Value, CSV) to globalna strategia zarządzania i rozwoju firmy Nestlé. Zgodnie z nią podstawą […]