Bardziej świadome zakupy w marketach

Laboratorium żywnościowe TRP

fot. TÜV Rheinland

Markety sieci handlowych w ostatnich kilkunastu latach stały się wszechobecnym elementem naszego krajobrazu. Za ich sprawą zmianie uległy nawyki zakupowe, a dostępność i różnorodność towarów wpłynęła na nasze przyzwyczajenia żywieniowe. Jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw jako konsumenci i coraz większą wagę przywiązujemy do składu produktów, szczególnie tych które mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Dlatego też sieci handlowe przykładają coraz większą wagę do uwiarygodnienia jakości produktów oferowanych pod marką własną. Do współpracy zapraszają ekspertów niezależnej jednostki, którzy nie tylko weryfikują etykiety produktów ale także przeprowadzają szczegółowe analizy laboratoryjne.

Rozwój rynku produktów pod marką własną charakteryzuje coraz wyższa dynamika wzrostu. Sieci handlowe walcząc o wizerunek produktów pod marką własną podkreślają ich walory nie tylko atrakcyjną ceną, opakowaniem, ale również wysoką jakością. Bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych to aspekty obowiązkowe, ale aby móc je promować trzeba mieć absolutną pewność utrzymania założonych standardów.

Pewność dzięki kontroli

Kontrola jakości produktów obecnych w sprzedaży to nie tylko weryfikacja parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, ale również ocena prawidłowości oznakowania opakowań i etykiet. Zakupy w marketach sieci handlowych pozwalają konsumentom na bardziej szczegółową weryfikację informacji na temat towaru. Aby w pełni wykorzystać te możliwości musimy jednak wiedzieć na co zwracać uwagę dokonując decyzji zakupowej.

Czego oczekują konsumenci?

Jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw jako konsumenci i coraz większą wagę przywiązujemy do składu produktów, szczególnie tych które mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Wyniki statystyk pokazują jednak, że wiedza konsumentów w zakresie prawidłowego znakowania jest wciąż stosunkowo niska. Podczas dokonywania zakupów w sklepach zwracają głównie uwagę na cenę produktu, termin przydatności do spożycia, markę, a także ilość czy objętość. Część konsumentów poszukuje również informacji na temat zawartości tłuszczu, zawartości cukru, kraju pochodzenia produktu, ilości kalorii, numeru E. Badania wykonane przez The European Consumers’ Organization wskazują na stosunkowo niski poziom wiedzy żywieniowej. Nasz tryb życia wymusza zmianę nawyków żywieniowych, a to powoduje potrzebę bardziej zrozumiałej i czytelnej informacji na opakowaniu czy etykiecie.

Nowe przepisy w zakresie znakowania żywności

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące znakowania żywności pozostawiają producentom pewną swobodę w zakresie informacji przedstawianej na opakowaniu. Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. uszczegóławia, harmonizuje i upraszcza regulacje dotyczące informowania o żywności. Zmiany dotyczą przede wszystkim etykietowania żywności i oznakowania wartością odżywczą. Najbardziej istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku podawania na opakowaniu informacji dotychczas dobrowolnych, dotyczących wartości odżywczych i energetycznych. Według nowego Rozporządzenia na opakowaniach będą musiały obowiązkowo pojawić się dane na temat wartości energetycznej oraz zawartości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli. Okresy przejściowe wdrożenia określonych wymagań Rozporządzenia oraz aktów wykonawczych wynoszą 3 do 5 lat w zależności od zakresu wprowadzanych zmian.

Świadome decyzje zakupowe

Nadrzędnym celem legislacyjnym Wspólnoty Europejskiej jest ujednolicenia przepisów w zakresie znakowania oraz ochrona praw konsumentów do rzetelnej informacji o produktach. Harmonizacja przepisów prawa, dotyczących zasad znakowania produktów żywnościowych ma ułatwiać również eliminację oszukańczych praktyk takich jak wprowadzanie konsumenta w błąd czy fałszowanie żywności poprzez umieszczanie nieprawdziwych informacji na etykiecie co do składu, cech produktu, ilości, pochodzenia geograficznego itp. Pozwoli to również na ograniczenie czynów nieuczciwych praktyk, czyli np. prób utożsamienia produktu z już funkcjonującymi na rynku produktami czy ich podrabiania. Wszystko po to, aby konsumenci mogli podejmować w pełni świadome decyzje zakupowe na globalnym rynku w oparciu o dostępną wiedzę.

Milena Zielińska, Kierownik ds. Rozwoju Certyfikacji Wyrobów TÜV Rheinland Polska

***
TÜV Rheinland Polska jest liderem na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, działającego w Niemczech od 140 lat. Polski oddział w trakcie kilkunastu lat działalności (od 1994 r.) zdobył pozycję eksperta w dziedzinie certyfikacji wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu na krajowym rynku. Wśród klientów TÜV Rheinland Polska znajdują się obecnie największe przedsiębiorstwa m. in. z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej i medycznej.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.