Przyszłość handlu i ekologii: relacja z 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji 202420 maja 2024 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbył się 6. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 uczestników, którzy wysłuchali wystąpień i debat z udziałem liderów sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji w Polsce oraz przedstawicieli administracji państwowej i ekspertów z Polski i zagranicy. 

Uroczystego otwarcia dokonała Renata Juszkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej kongresu (Prezes Zarządu POHiD, Wiceprezydent EuroCommerce).

Tegoroczną edycję rozpoczniemy od przedstawienia perspektyw dla rozwoju gospodarek globalnej, europejskiej i polskiej, i w tym kontekście przyszłości handlu. (…)

Sieci handlowe są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju i to dobitnie pokazała pandemia, kiedy tak naprawdę mieliśmy zerwane łańcuchy dostaw, i bardzo dbaliśmy o to, żeby te dostawy były realizowane i były one realizowane. Dlatego też byliśmy, jesteśmy i będziemy gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju.

– mówiła Prezes Renata Juszkiewicz.

Wśród prelegentów przedstawiciele rządu i eksperci różnych sektorów

Przemówienia wygłosili przedstawiciele rządu oraz eksperci z różnych sektorów, którzy omówili kluczowe wyzwania i perspektywy związane z handlem. Pierwszym mówcą był Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił znaczenie rolnictwa oraz rolę sektora handlu w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, a także w kontekście rozwoju polskiej gospodarki.

Sieci handlowe mają swoją wyjątkową wartość w ujęciu globalnym choć są też przedmiotem szeregu dyskusji, ocen, analiz i ja zawsze mówię o potrzebie dialogu w systemie. (…)

Warto pamiętać, że handel jednoczy świat, i to jest ważne przesłanie, o którym powinniśmy pamiętać szczególnie dziś, po 20 latach obecności w Unii Europejskiej (…). Wiemy jak ważny jest wspólny, jednolity rynek, który przynosi istotne korzyści, często dużo większe niż te przepływy finansowe, które są w ramach polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej.

– mówił Minister Czesław Siekierski.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji 2024Następnie głos zabrał Piotr Szczepański, Dyrektor Gabinetu Politycznego z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który skupił się na politykach klimatycznych i środowiskowych oraz konieczności budowania efektywnych strategii pro-środowiskowych przez podmioty sektora:

Myślenie proekologiczne nie jest już tylko niszową ideą, zaprzątającą głowę kilku ludziom, ale stało się symptomem zmian. Zmian połączonych ze zmianami klimatycznymi, które świat sobie uświadomił w ostatnich kilkudziesięciu latach. (…) Myślenie o klimacie na dobre zadomowiło się obecnie w dyskursie społecznym. Początkowo był to trend, a obecnie jest to stały element zbiorowego myślenia o miejscu człowieka w środowisku naturalnym.

– mówił Piotr Szczepański.

Christel Delberghe, Dyrektor Generalna EuroCommerce, przedstawiła wyzwania dla handlu z perspektywy rynku europejskiego, podkreślając rolę innowacji i zrównoważonego rozwoju. Kolejnym prelegentem był Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, który omówił kluczowe wyzwania dla handlu z perspektywy rynku polskiego w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej na świecie. Zaprezentował raport pt. Wyzwania w handlu globalnym 2024, który powstał we współpracy Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji z Centrum Gospodarki Światowe UKSW pod kierownictwem Prof. dr hab. Konrada Raczkowskiego.

Na koniec przemówienie wygłosiła Małgorzata Modzelewska de Raad, adwokat i wspólniczka w Kancelarii Prawnej Modzelewska & Paśnik, która skupiła się na prawnych aspektach handlu, w szczególności na kwestiach związanych z informowaniem o cenach oraz przewagą kontraktową. Przemówienia te stanowiły kompleksowy przegląd aktualnych wyzwań i perspektyw w sektorze handlu, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji 2024Podczas debaty inauguracyjnej prezesi i członkowie zarządów międzynarodowych koncernów handlowych przeanalizowali wyzwania z jakimi mierzy się sektor handlu oraz wkład branży w rozwój polskiej gospodarki. Omówili oni wyzwania geopolityczne, ekonomiczne oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym, z którymi mierzą się pracodawcy w handlu, rosnące koszty pracy, deficyt kadr, zatrudnianie migrantów, wpływ trudnej sytuacji gospodarczej na konsumentów i sieci handlowe oraz inwestycje w technologie jako klucz do sukcesu firm.

Najważniejszy w obecnej sytuacji jest klient, to on dyktuje zmiany na Polskim rynku. Klient polski jest klientem wymagającym i bardzo dobrze znającym rynek, kupuje w sposób bardzo mądry i teraz, żeby zaproponować odpowiednią ofertę klientowi trzeba mieć nie tylko ceny, co jest absolutną podstawą, ale trzeba mieć bardzo dobre, szeroko rozumiane dobre doświadczenia zakupowe.

– podsumował dyskusję Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska.

Następnie akcent dyskusji przeniesiony został na budowanie i realizację polityki human experience. Prelegenci omawiali m.in. wyzwania związane z utrzymaniem klienta i rolą innowacji w płatnościach bezgotówkowych, personalizacją i segmentacją klientów, badaniem wyborów konsumenckich za pomocą technologii, strategią medialną opartą na danych oraz nowoczesnymi metodami płatności i ich wpływem na zachowania konsumenckie.

Klient, który jest lojalny to klient taki, który dostaje rozwiązania, które dają mu wybór, które są wygodne, które są bezpieczne, i które są szybkie. (…) To na czym musimy się koncentrować to jest właśnie takie doświadczenie klienta, żeby on wchodząc w interakcję z naszą marką (…), miał przede wszystkim jasną informację co się dzieje – żeby miał wybór czy chce działać w świecie offline czy online, żeby mógł wybrać sposób płatności.

– wyjaśniała Małgorzata Domagała, Vice President, Products and Solutions (Poland, Czechia, Slovakia), Mastercard.

Przemówienie wygłosił Ryszard Petru, Poseł na Sejm RP, Ekonomista, który skomentował plany dotyczące nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Część z państwa zgłaszała mi np. propozycję, żeby w niedziele handel trwał osiem godzin – od 8 do 16 albo od 10 do 18. Jestem otwarty na taką dyskusję. Dla mnie ważne jest to, żeby odblokować zakaz handlu.

– wyjaśniał Ryszard Petru.

RetailTech ważnym tematem

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji 2024Ważnym tematem był retailtech w ujęciu konsolidacji technologii i handlu. Eksperci pochylili się nad zagadnieniami związanymi z dostosowywaniem modeli biznesowych i zarządzaniem organizacją, skalowaniem biznesu poprzez inwestycje, pozyskiwaniem funduszy i optymalizacją kosztów, integracją i automatyzacją procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz wyzwaniami związanymi z logistyką ostatniej mili w kontekście quick commerce i e-platform. Nie zabrakło wątków dotyczących prośrodowiskowych działań branży. Pojawiły się tematy związane z rolą ESG w prowadzeniu biznesu, współpracą na rzecz ochrony środowiska, intensyfikacją działań ekologicznych, konsekwencjami Dyrektywy CSDR, dostępem do eko-łańcuchów wartości, wpływem ESG na wybory konsumenckie, działaniami proekologicznymi, takimi jak zero waste i monitoring zużycia energii oraz zrównoważonym łańcuchem dostaw i elektromobilnością.

Zwieńczenie kongresu stanowiła dyskusja na temat nowych wymogów i obowiązków w zakresie systemu kaucyjnego w Polsce. Prelegenci rozmawiali o wyzwaniach legislacyjnych, przygotowaniach do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce, finansowaniu i zarządzaniu tym systemem, obowiązkach związanych z punktami zbiórki opakowań oraz infrastrukturze i technologii potrzebnej do jego implementacji.

W gronie prelegentów 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji wystąpili m.in.:

 • Marina Dubakina, Prezes i Dyrektor Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail
 • Jean-Philippe Magre, Prezes, E. Leclerc Polska
 • Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska
 • Małgorzata Piekarska, Dyrektor Konceptów Klienta i Innowacji, Auchan Retail Polska
 • Marcin Ładak, Dyrektor Działu Prawnego i Członek Zarządu, Jeronimo Martins Polska
 • Adam Manikowski, Managing Director, Żabka Polska
 • Nils Swolkień, Prezes Zarządu, Decathlon Polska
 • Anna Sapota, Wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w grupie Tomra, TOMRA Systems ASA
 • Adrian Jabłoński, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Komunikacji, JTI Polska
 • Karolina Zajdel-Pawlak, Managing Director, NielsenIQ
 • Małgorzata Domagała, Vice President, Products and Solutions (Poland, Czechia and Slovakia), Mastercard
 • Łukasz Dwulit, Head of CEE, Klarna
 • Krzysztof Kośmider, Managing Director, Head of Retail & Fashion, Accenture
 • Marcin Walendowski, CFO, Media Markt Saturn Polska
 • Michał Zych, Technology & Transformation Director, Board Member, Castorama Polska

Organizatorami Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji są: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz MMC Polska.

Fotorelacja z wydarzenia: https://dystrybucja.pl/6-kongres-nowoczesnej-dystrybucji-20-maja-2024/

Przegląd Handlowy był Patronem medialnym 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji.

MMC Polska

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.