Potrzeby sieci handlowych w zakresie partnerstwa technologicznego – komentarz ekspercki

MakoLab Mirosław Sopek Wiceprezes Zarządu

fot. MakoLab / Na zdjęciu Mirosław Sopek, Wiceprezes MakoLab SA

Handel jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, a dzięki stałemu wzrostowi sprzedaży detalicznej Polska skutecznie opiera się globalnemu kryzysowi i może się poszczycić wzrostem PKB. W 2010 roku sprzedaż detaliczna zrealizowana w Polsce wyniosła 593 mld zł i była o 1,7% wyższa niż rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna w okresie od stycznia do listopada 2011 wzrosła o 11,2%. Szacowana liczba sklepów na koniec 2010 roku wyniosła ok. 346 tysięcy, przy czym zauważalny jest spadek liczby małych punktów handlowych i wyraźny wzrost placówek powyżej 100 m2. Na koniec 2011 roku w Polsce było 368 centrów handlowych.

Zgodnie z obowiązującym polskim prawem wszystkie punkty handlowe muszą rejestrować każdą transakcję. Jednakże dla branży istotne jest dokumentowanie wszelkich procesów sprzedażowych oraz stały monitoring informacji gospodarczych uzyskiwanych z sieci. Wybranie odpowiedniego systemu służącego do zarządzania procesami sprzedażowymi jest zatem jedną z kluczowych decyzji mających wpływ na funkcjonowanie całej sieci. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań mogących sprostać wymaganiom zarównopojedynczego punktu, jak i wielodziałowych przedsiębiorstw.

Niezależnie czy system zarządzania procesami sprzedażowymi jest wykorzystywany w małej, czy dużej firmie istotnym elementem umożliwiającym sprawne funkcjonowanie punktu handlowego jest rejestracja oferowanych towarów i usług. Wygodne i elastycznesegregowanie dostępnych opcji znacznie ułatwia oraz przyspiesza pracę. Ważna jest także możliwość budowania list bądź grup towarowych z możliwością intuicyjnego sortowania i wyszukiwania.

Kolejną kwestią jest posiadanie dobrej bazy podmiotów występujących w dokumentach handlowych, magazynowych i finansowych. Gromadzenie danych dotyczących historii transakcji i rozliczeń oraz ich odpowiednia filtracja czy eksport do dowolnego formatu umożliwiająodpowiednie systemy do zarządzania sprzedaży, jak Fractus 2.0, autorski program firmy MakoLab. Fractus 2.0 umożliwia także realizowanie wielu innych kluczowych operacji, od zbierania i właściwego sortowania danych dotyczących stanów magazynowych, przezsystemy rezerwacji i sprzedaży, kontrolujące oraz aktualizujące bazę zapasów, po analizy, a także wystawianie dokumentów sprzedażowych. Co ważne dla działu handlowego, pozwala ustawić opcję automatycznego naliczania marży oraz rabatów kosztowych, dzięki czemu proces przygotowania oferty jest mniej skomplikowany.

Obecnie sieci handlowe nie opierają się jedynie na stacjonarnych punktach sprzedaży. Pojawienie się sprzedaży bezpośredniej, opartej na sieci przedstawicieli handlowych wymusiło konieczność stworzenia systemów, pozwalających na stałą łączność sprzedawcy z centralą. Niezbędnym instrumentem pracy stały się urządzenia przenośne wyposażone w odpowiedni system, który pozwala mobilnym sprzedawcom na sprawne, niezależne funkcjonowanie. Unikalną cechą systemu Fractus 2.0 opracowanego przez MakoLab, jestmożliwość uruchomienia go za pomocą aplikacji na urządzeniu przenośnym z dostępem do internetu przy użyciu dowolnej przeglądarki, dzięki której użytkownik ma dostęp do ogólnej bazy przedsiębiorstwa z własnymi magazynami wirtualnymi czy kasą oraz może łączyć się z firmowym serwisem www. Pozwala to na sprzedażwykonywanie operacji logistycznych oraz aktualizację wszelkich baz kasowych i magazynowych w czasie rzeczywistym. Co ważne, system Fractus 2.0 gwarantuje bezpieczną wymianę danych między innymi przez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (protokół HTTPS). Ponadto, architektura systemu w sytuacji zerwania połączenia internetowego zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych poszczególnych oddziałów, a ich synchronizacja z centralą jest wznawiana automatycznie po ponownym uruchomieniu łącza.

Większość działań prowadzonych przez sieć może być sprawnie realizowana, dzięki stałej łączności internetowej. Handel jest przykładem branży, która bez właściwego systemu zarządzania jest narażona na wiele problemów. Odpowiedni program, umożliwiającykontrolę oraz bieżącą aktualizację stanów magazynowych i zakupów, pozwala uniknąć sytuacji realizacji zamówień produktów niedostępnych, dzięki czemu usprawnia funkcjonowanie firmy. Skutecznie zarządzane i dobrze prosperujące przedsiębiorstwo ma szansę rozwoju. Prognozy na kolejne lata dla Polski wskazują na zwiększenie udziału dużych obiektów w strukturze sieci handlowych. Według szacunków, do 2014 roku w Polsce przybędzie ok. 670 000 m2 powierzchni handlowych, co będzie oznaczało wzrost o ok. 7,5% w porównaniu do stanu bieżącego.

Dr Mirosław Sopek
Wiceprezes Zarządu
MakoLab SA

38PR

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.