Oddziaływanie na gospodarkę i sposoby wspierania źródeł utrzymania przez SABMiller

SABMiller

fot. SABMiller

2,7 mld ludzi na świecie żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Niezależnie od swego pochodzenia, wszyscy ludzie potrzebują trwałego źródła utrzymania. Dzięki prowadzonej szeroko rozwiniętej działalności lokalnej, SABMiller wspiera tysiące miejsc pracy na całym świecie. Nazywamy to zrównoważonym rozwojem łańcucha wartości. Lokalna działalność SABMiller’a zapewnia źródło utrzymania w całym łańcuchu wartości, a opisujące to liczby są imponujące.

Według szacunków ONZ, 2,7 mld ludzi zamieszkujących kraje rozwijające się, w których działają spółki należące do koncernu SABMiller, żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. SABMiller wspiera tysiące miejsc pracy na całym świecie. Zrównoważony rozwój łańcucha wartości to według Grupy lokalne działania na rzecz doskonalenia wielu źródeł utrzymania.

Łańcuch wartości

Piwo oznacza zazwyczaj działalność lokalną. Do jego produkcji używa się lokalnych składników, warzy się je lokalnie i konsumuje przede wszystkim na lokalnym rynku. Właśnie w ten sposób SABMiller wnosi znaczący wkład w rozwój miejscowej gospodarki i poziomu zatrudnienia. Dla przykładu, w Ghanie zatrudnionych bezpośrednio przez SABMiller jest 900 osób, a jak pokazują niezależne badania, w łańcuchu wartości firmy utrzymuje się 18 tys. ludzi. Na każdego pracownika SABMiller przypada więc dodatkowo 20 miejsc pracy.

„Zdajemy sobie również sprawę ze swej roli w łańcuchu wartości i odpowiedzialności, jaką ponosimy. Z tego względu wprowadziliśmy Zasady Odpowiedzialnego Zaopatrzenia Grupy, które mają zapewniać uznanie i stosowanie przez naszych dostawców podstawowych praw człowieka. Obejmują one: standardy postępowania w biznesie, warunki pracy, zatrudnienie, pracę nieletnich, zarobki i czas pracy, różnorodność, swobodę zrzeszania się oraz kwestię ochrony środowiska”

– mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Zaopatrzenie od lokalnych podmiotów

Zrównoważony rozwój łańcucha wartości to według SABMiller zaopatrywanie się na rynku lokalnym, co może oznaczać lepszy dostęp do jakościowych surowców, niższe koszty logistyczne i krótsze łańcuchy dostaw. SABMiller zobowiązał się zwiększać zaopatrzenie od drobnych gospodarstw rolnych generując wartość komercyjną firmy i poprawiając jakość życia społeczności lokalnych.

„W Afryce chcemy za 2 lata kupować przynajmniej 50% surowców na lokalnych rynkach, natomiast w Indiach po pięciu latach będziemy w 100% zaopatrywać się w jęczmień od miejscowych producentów. W Mozambiku wprowadziliśmy ostatnio piwo Impala – pierwsze piwo maniokowe produkowane na skalę komercyjną. Zgodnie z naszymi wyliczeniami nowe piwo da zatrudnienie ponad 1,5 tys. rolnikom i członkom ich rodzin”

– mówi Mark Bowman, dyrektor zarządzający SABMiller Africa.

Poza rolnictwem, kolejne tysiące źródeł utrzymania wspiera dystrybucja i sprzedaż produktów Grupy. W RPA SABMiller pomógł w zakupie samochodów do przewozu swoich produktów ponad 550 niezrzeszonym kierowcom.

„Produkcja i sprzedaż naszych piw generuje w Europie 202 tys. miejsc pracy. Na każde miejsce pracy oferowane przez SABMiller, w innych sektorach powstaje 17 nowych stanowisk. W wyniku naszej działalności, w sektorze hotelarsko-gastronomicznym powstało 98 tys. miejsc pracy”

– podkreśla Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Wspieranie przedsiębiorczości

Piętnaście lat temu firma SAB Ltd. uruchomiła w RPA program pod nazwą Kickstart. Do dnia dzisiejszego program ukończyło 22 936 młodych przedsiębiorców, którzy założyli 3 200 firm z powodzeniem funkcjonujących na rynku. Niezależne badania wykazały, że w RPA ponad 80% firm, którym udzieliliśmy wsparcia, po upływie trzech lat nadal odnosi sukcesy handlowe. Kickstart posłużył następnie jako model powielany przez inne firmy należące do SABMiller.

„W obszarze przedsiębiorczości uruchomiliśmy na świecie szereg inicjatyw, dzięki którym przyznajemy dotacje młodym przedsiębiorcom. Przybierają one formę konkursów przeznaczonych dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat. Mają one na celu zachęcić uczestników do przeobrażenia pomysłów i działań w samodzielne, rozwijające się firmy. Pomogliśmy już założyć setki nowych firm, które nakręcają wzrost gospodarczy. Natomiast przedsiębiorcy, którym udzieliliśmy wsparcia mogli z kolei zainwestować w mieszkania, edukację i wyżywienie swoich rodzin i społeczności”

– podsumowuje Wojciech Mrugalski, kierownik ds. Komunikacji w Kompanii Piwowarskiej.

SABMiller

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.