OSM Piątnica wprowadza produkty z mleka od krów karmionych paszami bez GMO

Serek wiejski 200g OSM PiątnicaOd 1-go lipca 2016 r. OSM Piątnica wprowadziła dodatkowe znakowanie swoich produktów, informując na opakowaniach, że wytwarzane są one z mleka pochodzącego od krów, karmionych paszami wolnymi od modyfikacji genetycznych (GMO). Jest to odpowiedź na wzrastające potrzeby konsumentów oraz przygotowanie się do nadchodzących regulacji prawnych.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy od ponad 25 lat prowadzi autorski program pozyskania mleka najwyższej jakości. W jego efekcie ok. 90% surowca skupowanego od rolników spełnia dwukrotnie ostrzejsze wymagania jakościowe niż wymagają tego przepisy Unii Europejskiej. Program obejmuje ponadto najważniejsze obszary rolnictwa zrównoważonego, a także zmianę żywienia krów i przejście na pasze wolne od modyfikacji genetycznych (GMO). Dbałość producenta przejawia się również w zapewnieniu dobrostanu zwierzętom, polegającego na zagwarantowaniu im odpowiednich warunków bytowania oraz w ochronie środowiska naturalnego, poprzez minimalizację negatywnego oddziaływania gospodarstw na otaczające je środowisko.

Z początkiem kwietnia 2016 roku dostawcy mleka do OSM w Piątnicy rozpoczęli żywienie swoich zwierząt wyłącznie paszami wolnymi od modyfikacji genetycznych. Jest to działanie ściśle kontrolowane przez Spółdzielnię, zarówno bezpośrednio w gospodarstwach jak i u producentów pasz, którzy dostarczają je rolnikom. Po 3 miesięcznym okresie żywienia krów paszami wolnymi od GMO, od 1 lipca 2016 r. Piątnica wprowadziła na opakowaniach swoich produktów specjalne oznakowanie o pochodzeniu swego surowca. Znak ten jest dla konsumentów zapewnieniem, że w pełnym cyklu produkcji oznaczonych nim wyrobów nie wykorzystano genetycznie modyfikowanych organizmów. Spółdzielnia jednocześnie nie zabiera głosu w dyskusji na temat oddziaływania produktów genetycznie modyfikowanych na organizm człowieka.

Według aktualnej wiedzy mleko nie zawiera GMO nawet jeśli pochodzi od krów karmionych paszami zawierającymi genetycznie zmodyfikowane organizmy.  Uważamy jednak, że konsumenci mają prawo do świadomego wyboru produktów na sklepowej półce. Dlatego dajemy im alternatywę w postaci naszych produktów oznaczonych znakiem „bez GMO”.

– mówi Tomasz Głasek, Dyrektor Handlowy OSM Piątnica.

Przypomnijmy, że Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej ustanowiła zakaz dotyczący wytwarzania, wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Dotyczy on również wykorzystywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego. Wstępnie – zakaz miał zacząć obowiązywać od sierpnia 2008 roku. W kwietniu tego roku termin obowiązywania ww. zakazu przesunięto po raz trzeci. Obecnie wejście w życie jest planowane na styczeń 2021 r.

Pierwszymi produktami od OSM Piątnica, na których, już na początku lipca br., pojawi się znak „bez GMO” będzie Serek Wiejski 200 g, Serek Wiejski lekki 150 g oraz świeże Mleko Wiejskie 2% i 3,2%. Wyroby te są flagowymi produktami producenta z Piątnicy.

OSM Piątnica

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.