Delko rezygnuje ze sklepów własnych

Zarząd Delko S.A. po przeprowadzeniu szeregu analiz dotyczących wdrażanego projektu rozwoju własnej sieci sklepów detalicznych zdecydował, że korzystniejsze dla rozwoju firmy będzie skoncentrowanie się na funkcji hurtowej, poszerzonej o programy wspierające detalistów niezależnych.

Tym samym zarząd spółki stwierdza, że projekt budowy, w sposób organiczny, własnego detalu – ze względu m.in.: na dużą kapitałochłonność oraz czasochłonność – został zawieszony.

Kierujemy się trendem rynkowym, który ewidentnie wprowadza rynek detaliczny i hurtowy w Polsce w fazę konsolidacji i przejęć.

– mówi wiceprezes spółki Dariusz Śmiejkowski, dodając:

Dlatego także chcemy mieć w tym procesie swój udział i dynamicznie poszukujemy podmiotów hurtowych do akwizycji, co zdecydowanie przyspieszy rozwój całej grupy.

***
Informacje o firmie:

DELKO S.A. to jeden z liderów na rynku dystrybucji kosmetyczno-chemicznej w Polsce. Spółka została założona w 1995 r., przez właścicieli kilkunastu hurtowni chemiczno-kosmetycznych z całej Polski. Przez ten czas DELKO S.A. zdobyła wiodącą rolę w dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi na terenie całego kraju.

Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o sieć własnych hurtowni, bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych oraz poprzez przedstawicieli handlowych dystrybutorów. W skład grupy kapitałowej DELKO wchodzi DELKO S.A., jako jednostka dominująca oraz podmioty zależne, tj.: Delko RDT Księżycowa sp. z o.o., Delko Otto sp. z o.o., Nika sp. z o.o.  Ama SA Warszawa oraz Frog MS Delko sp. z o.o. Kraków, Cosmetics sp.z o.o.

Od września 2009 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

DELKO S.A. jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień.  Celem strategicznym Spółki jest umacnianie pozycji niekwestionowanego lidera rynku hurtowego branży chemiczno-kosmetycznej w Polsce. Cel ten DELKO S.A. chce osiągnąć poprzez przejęcia i akwizycje oraz rozwój organiczny, tj. zwiększenie sprzedaży produktów marek Delko oraz rozwój sieci sprzedaży w segmencie detalicznym.

DELKO

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.