Handel na WorldFood Warsaw

Worldfood WarsawSektor handlu przechodzi obecnie przez liczne zmiany, które wpłyną na cały łańcuch dostaw. To właśnie temu sektorowi – jego modyfikacjom, zmianom legislacyjnym i podatkowym oraz kierunkom rozwoju poświęcony był drugi dzień targów WorldFood Warsaw.

Handel jest sektorem osiowym wobec procesu transformacji i gospodarki. Restrykcje, które dotykają ten sektor są przenoszone również na otoczenie biznesowe – dostawców żywności, konsumentów – tym stwierdzeniem rozpoczął się panel dyskusyjny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, w którym udział wzięli: Mirosław Maliszewski – poseł na sejm i prezes Związku Sadowników RP, mecenas Marcin Zawadzki oraz mecenas Andrzej Nikończuk, a moderatorem był Andrzej Faliński, dyrektor generalny POHiD.

Eksperci podkreślali, że handel nie jest odosobnionym działem gospodarki i restrykcje, które go dotkną wpłyną również na wszystkie ogniwa łańcucha dostaw.

Obciążenia podatkowe sektora handlu mają spowodować wpływy do budżetu państwa. Zasilenie budżetu odbędzie się kosztem dostawców żywności, którzy za to zapłacą. Może to spowodować znikanie podmiotów z rynku i spadek opłacalności produkcji.

– podkreślał Mirosław Maliszewski.

Mecenas Andrzej Nikończuk uzupełnił, że dostawcy żywności będą próbowali obniżyć nałożone na nich koszty poprzez szukanie oszczędności w płacach czy ograniczaniu planów rozwojowych. „Konsument w mniejszym stopniu zostanie dotknięty tymi restrykcjami wobec handlu. Trzeba pamiętać, że klient głosuje portfelem. Podwyżka cen produktów spowoduje zwrócenie się w stronę konkurencji”.

Z kolei mecenas Marcin Zawadzki poinformował, że „podatki nie powinny być narzędziem stymulowania rynku. Nie powinniśmy wspierać jednych kosztem drugich. Zamiast wprowadzać kolejne obciążenia lepiej uszczelnić system podatkowy”.

Podsumowując, Andrzej Faliński uzupełnił, że handel szuka możliwości przerzucenia kosztów na partnerów. Powoduje to zniszczenie łańcucha dostaw i agresywną konsolidację. Wobec tych zmian bezbronne pozostają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Worldfood WarsawKolejna dyskusja została zorganizowana przez Ambasadę Belgii – Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii, a udział w niej wzięli: Andrzej Wojciechowicz z FMCG Business Consulting oraz Andrzej Faliński z POHiD. Uczestnicy panelu omówili rynek hurtowy w Polsce i kierunki sektora dystrybucyjnego. Jednocześnie podkreślili, że polski sektor handlu jest typowy dla Europy i występuje na nim pełne spektrum jednostek rynkowych.

Trzeci panel tematyczny tego dnia poświęcony był marce własnej i jej ewolucji. Uczestnicy dyskusji: Dorota Kałowska – PIH, Partner&Strategy Consultant Cobalt Spark, Andrzej Wojciechowicz i Andrzej Faliński określili duże wyzwania, jakie stoją przed markami własnymi. Coraz częściej są one bowiem zarządzanie jak brandy poszczególnych przedsiębiorstw, produkty charakteryzują się coraz lepszą jakością. Marki własne obecnie zapełniają od najniższej półki aż po produkty premium.

Dorota Kałowska podkreśliła, że „wyzwaniem dla sieci handlowych będzie przechodzenie z markami własnymi na wyższy poziom komunikacji z konsumentem. Sieci przesuwają oczekiwania w kierunku kategorii niszowych i wymagającego odbiorcy”.

Marki własne są kwintesencją handlu. Powstały na skutek pomysłu na przybliżenie współpracy pomiędzy dostawcą, a sprzedawcą.

– dodał Andrzej Wojciechowicz.

Podsumowując dyskusję Andrzej Faliński stwierdził, że nie ma marek własnych i cudzych. Są marki dobre, które trwają i te złe, które wypadają z rynku.

Worldfood WarsawDrugiego dnia targów Worldfood Warsaw zostały omówione również zabezpieczenia płatności w transakcjach zagranicznych dokonywane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Reprezentant firmy JARS omówił znakowanie żywności wprowadzanej na rynek Unii Europejskiej, poinformował o obowiązkowych informacjach jakie mają znaleźć się na etykietach artykułów rolno-spożywczych. Beata Studzińska z SAI Global Assurance Services LTD scharakteryzowała praktyczną interpretację wymagań standardów sieci spożywczych. Podkreśliła przy tym, że wprowadzenie jednolitych standardów przynosi liczne benefity, m.in. obniżenie kosztów czy zadowolenie konsumentów.

Ponadto eksperci omówili efektywne wykorzystanie narzędzi internetowych w celu zwiększenia sprzedaży oraz trendy kulinarne 2016 roku.

Tematyka handlu cieszyła się dużym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających targi. Z pewnością te kwestie zostaną poruszone w kolejnej edycji targów.

Worldfood Warsaw

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.