Bezpieczeństwo żywności w praktyce a systemy HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC

WarzywaPolska oraz wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobligowane do przestrzegania restrykcyjnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Odbiorca produktu żywnościowego musi mieć pewność, że dany towar spożywczy spełnia wymogi bezpieczeństwa. Żeby jednak w sprzedaży detalicznej oferować artykuły bezpieczne, konieczne jest w pełni kompleksowe podejście, które obejmuje każdy element łańcucha żywnościowego. Normy bezpieczeństwa przestrzegane być muszą na etapie produkcji, podczas wyboru surowców, w trakcie przetwarzania żywności, a następnie jej składowania, transportu, znakowania. Zasady obejmują także każdy etap importu i eksportu, a także sprzedaż detaliczną. Dyrektywy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane na każdym etapie, dlatego też zakłady zajmujące się żywnością muszą wdrożyć systemy bezpieczeństwa, które warunkują produkcję oraz późniejszy obrót artykułami.

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności

Wysoka jakość oraz bezpieczeństwo produktów żywnościowych wiąże się z wdrożeniem systemów bezpieczeństwa, które eliminują mogące wystąpić ryzyka. Bardzo ważne są również regularne inspekcje weterynaryjne oraz bezpieczeństwa żywności. Kontrola żywności musi odbywać się na każdym jej etapie, od wyboru surowców przez produkcję i przetwórstwo, po przygotowanie do sprzedaży i sam obrót. Inspekcje bezpieczeństwa odbywać się muszą już w gospodarstwach rolnych, gdzie bada się bydło, karmy, pasze i żywność dla zwierząt, materiał siewny, nasiona itd. Każdy, nawet najmniejszy element łańcucha żywnościowego jest istotny, dlatego też jest poddawany nadzorowi, czego efektem jest późniejszy produkt – bezpieczny i o bardzo dobrej jakości. Monitorowanie żywności odbywa się także w specjalistycznych laboratoriach. Każdy z procesów kontrolnych musi być prowadzony przez doświadczonych specjalistów z autoryzowanych jednostek, dzięki czemu inspekcje odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu przestrzegania norm i praw wprowadzono systemy zarządzania jakością oraz dbające o bezpieczeństwo żywności na każdym jej etapie produkcji oraz dystrybucji.

System HACCP – obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w żywności w gastronomii

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – jest zestawem specjalistycznych procedur, które identyfikują oraz dokładnie określają skale zagrożeń odnoszące się do bezpieczeństwa żywności. Wdrażając system HACCP dokonywana jest ocena jakości zdrowotnej żywności oraz wykonywana jest analiza ryzyk, dzięki czemu ograniczane i eliminowane są potencjalne zagrożenia podczas produkcji oraz dystrybucji. Rozwiązania te wybierane są najczęściej w punktach gastronomicznych, ale także innych jednostkach zajmujących się żywnością (zakłady produkcyjne, hurtownie, jednostki handlu detalicznego). Certyfikacja jednostki w systemie HACCP gwarantuje bezpieczeństwo oraz wprowadza wysokie standardy kompleksowo dbając o higienę miejsca, pracowników oraz samych produktów.

IFS – certyfikacja producentów żywności

Kolejnym systemem pozwalającym na zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa żywności jest IFS – Międzynarodowy Standard Żywności. System ten ujednolica sposób oceny żywności pod względem spełniania przez dany produkt norm jakości oraz bezpieczeństwa. Korzystają z niego przede wszystkim sieci handlowe. Standard IFS poddaje analizie i weryfikacji każdy etap produkcji żywności. Certyfikat IFS jest gwarancją produktu, co powoduje budowanie zaufania klienta do jednostki dystrybuującej dany artykuł żywnościowy. Wdrożenie IFS zapewnia prowadzenie produkcji i dystrybucji zgodnie z restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi higieny oraz jakości produktów, czego efektem jest rozwój firmy poprzez zwiększenie obrotów. Producent stosując normy IFS ubezpiecza się w przypadku wystąpienia sytuacji spornej dotyczącej artykułu, gdyż system nie tylko zapewnia bezpieczeństwo żywności, ale także wprowadza niższą odpowiedzialność za towar. Ważne jest, by audit IFS obywał się regularnie z określoną przez jednostkę certyfikującą oraz klienta częstotliwością. Wtedy też eliminowane są ryzyka wypuszczenia wadliwego artykułu oraz bardzo szybko następuje lokalizacja błędu lub ewentualnego zagrożenia.

Certyfikat BRC – standardy dla firm z branży spożywczej

BRC jest międzynarodowym standardem żywności, który stosują wielkie sieci handlowe. Na podstawie przepisów zawartych w systemie BRC dobierani są dostawcy żywności. Standard ten stosowany jest na całym świecie. Certyfikacja BRC pozwala na wybór najlepszych dostawców żywności, których produkty są bezpieczne i wysokiej jakości, co najbardziej cenią sobie klienci sieci. BRS jest gwarantem, że dany dostawca dostarcza produkty o powtarzalnej wysokiej jakości oraz stosuje najlepsze praktyki związane z higieną i bezpieczeństwem żywności. Systemy BRS to także ciągły postęp w udoskonalaniu praktyk, co zwiększa zaufanie do oferowanego produktu. Najlepszej jakości produkty oferowane ostatecznie klientom w sprzedaży detalicznej napędzają rozwój zarówno dostawców, jak i samych sieci handlowych. Wdrożenie BRC pozwala także na identyfikację i ocenę ryzyk oraz unikanie potencjalnych zagrożeń, takich jak wprowadzenie wadliwych artykułów. Zmniejszona zostaje więc odpowiedzialność za produkt. Dla utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości istotne jest, by audit BRC przeprowadzać regularnie w określonych odstępach czasu.

Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym ISO 22000

Standaryzacja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną żywności dokonała się pierwszy raz w zapisach normy ISO 22000:2005. Ta pierwsza międzynarodowa norma skupia w sobie szereg kluczowych procedur, zasad oraz systemów zarządzania jakością. Wprowadzając normę ISO 22000 zapewnia się analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli oraz kontrolę jakości. ISO 22000 stanowi połączenie systemów HACCP oraz PN-EN ISO 9001. Wdrożenie normy ISO 22000 stawia przed jednostką szereg wymagań, które wprowadzają nowe dobre praktyki gwarantujące pełne bezpieczeństwo oraz zapewniające jakość produkowanych artykułów żywnościowych. W efekcie certyfikacji ISO 22000 firma notuje zwiększone zadowolenie klientów, co wpływa na zyski przedsiębiorstwa. Skuteczne procedury nadzoru i zarządzania dają się zaobserwować nie tylko w jakości produktów, ale także w funkcjonowaniu firmy oraz wydajności pracowników. System ISO 22000 dokładnie identyfikuje ryzyka minimalizując wszelkie zagrożenia. Środki kontroli są sprawnie wdrażane oraz udoskonalane. Jednostka, w której wdrożono ISO 22000 spełnia najbardziej restrykcyjne przepisy międzynarodowe, co pozwala jej działać na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Norma ISO 22000 sosowana jest w całym łańcuchu żywnościowym.

System Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) to międzynarodowy System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, który uznawany jest przez wszystkie jednostki łańcucha żywnościowego na całym świecie. FSSC 22000 to kompleksowy zestaw norm, reguł i przepisów odnoszących się do zarządzania bezpieczeństwem żywności. Certyfikat FSSC 22000 uznawany jest na całym świecie. Standardy te obejmują najważniejsze obecnie funkcjonujące zestawy norm, to jest: HACCP, RPR oraz ISO 22000. Jest to kompleksowy pakiet dla jednostek żywnościowych. Wdrożenie oraz certyfikacja FSSC 2200 to gwarant zaświadczający o bezpieczeństwie żywności oraz potwierdzenie jakości. Dokument pozwala na bezproblemowe funkcjonowanie na wszystkich rynkach na świecie.

Intertek doświadczony partner w biznesie

Każdy z systemów bezpieczeństwa oraz jakości żywności może być wdrażany wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione do tego jednostki. Doświadczoną i profesjonalną firmą wdrażającą normy bezpieczeństwa oraz jakości żywności jest Intertek. Firma świadczy usługi inspekcyjne, audytorskie, wdrożeniowe oraz certyfikujące z zakresu najważniejszych światowych standardów. Intertek prowadzi również fachowe doradztwo. Firma posiada doskonale wyszkolony personel oraz najnowocześniejsze laboratoria, która gwarantują najwyższą jakość dostarczanych usług. Przeprowadzenie wdrożenia oraz certyfikacji wybranych norm przez Intertek gwarantuje pełny sukces. Intertek to profesjonalizm, stały nadzór oraz rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowe. Specjaliści z Intertek to zapewnienie jakości oraz najlepsza kontrola poprzez wdrożenie i integrację kompleksowych rozwiązań nadzorujących każdy proces dotyczący żywności, od produkcji po obrót.

 

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.