POHiD

Adaptacja handlu do zmieniającego się świata na 6. Kongresie Nowoczesnej Dystrybucji

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji 2024

6. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji odbędzie się 20 maja 2024 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria. W wydarzeniu wezmą udział liderzy sektorów: handlu, przetwórstwa i dystrybucji, przedstawiciele administracji państwowej oraz znakomici eksperci z Polski i zagranicy.  Prezesi i członkowie zarządów międzynarodowych koncernów handlowych omówią najważniejsze wyzwania i prognozy dla handlu w ramach kluczowych obszarów jakimi są: bezpieczeństwo energetyczne, rynek rolno-spożywczy, polityka customer experience, procesy legislacyjne, rozwiązania pro-środowiskowe, digitalizacja i rynek pracy. Uroczystego otwarcia kongresu dokona Renata […]