Robert Paździor

Sieć Słoneczko rośnie w siłę

Jednym z głównych punktów strategii Grupy Kapitałowej Bać-Pol na 2015 rok jest rozwój miękkiej franczyzy w ramach sieci Słoneczko. Spółka zamierza rozwijać ten format wspierając obecnych właścicieli sklepów oraz jej nowych partnerów. Sieć Słoneczko będzie rozwijać się w regionach, w których zlokalizowane są magazyny Cash & Carry Grupy Kapitałowej Bać-Pol oraz pozostałe magazyny dystrybucyjne. Spółka planuje inwestować w miękką franczyzę zachowując właściwą proporcję w relacji między Franczyzobiorcą a Franczyzodawcą. Będziemy bazować na dobrych warunkach zakupu […]

LD Holding patrzy w przyszłość

eLDe Holding

LD Holding, operator sieci handlowych pod nazwą ELDE, Siec34 i Livio, zakończy rok 2012 liczbą około 1400 sklepów. W przyszłym roku planowany jest dalszy rozwój sieci oraz umacnianie jej wizerunku, jako silnego partnera dla franczyzobiorców, producentów i dystrybutorów. Zawirowania związane z ogłoszeniem upadłości naszego właściciela – Rabatu Service – wbrew krążącym na rynku opiniom, nie wpłynęły negatywnie na stabilność finansową LD Holding. Nie miało to także znaczącego wpływu na liczbę placówek w sieci, ponieważ wypowiedzenia złożyło […]

Robert Paździor ponownie Prezesem Zarządu LD Holding SA

eLDe Holding

Nie cały miesiąc po niespodziewanej zmianie Rady Nadzorczej i Zarządu LD Holding, NWZA LD Holding, odwołało Radę Nadzorczą i przywróciło Roberta Paździora na stanowisko Prezesa. Robert Paździor nie chciał komentować zmian personalnych, powiedział tylko, że miesięczne „zawirowanie” w spółce wywołało niepotrzebne napięcia wewnętrzne, spowodowało niepewność pracowników i franczyzobiorców co do dalszych losów firmy oraz zaniepokoiło producentów i dystrybutorów współpracujących z LD Holding. Prezes podkreślił, że sytuacja finansowa jest stabilna, spółka na bieżąco realizuje zobowiązania wynikające […]