Henryk Kania został nowym prezesem IZNS Iława

Henryk Kania

fot. P. Nowak / Parkiet.com / Na zdjęciu Henryk Kania

Zmiana na stanowisku szefa spółki jest kolejnym etapem połączenia giełdowej spółki IZNS Iława z Zakładami Przemysłu Mięsnego Henryk Kania.

Powstała w ten sposób spółka w najbliższych tygodniach zmieni nazwę na Zakłady Mięsne Henryk Kania, a jej wiodącym akcjonariuszem będzie podmiot zależny od Henryka Kani.

Nowy prezes IZNS Iława jest jednym z najbardziej znanych przedsiębiorców związanych z branżą spożywczą w Polsce. Od 2003 roku jest prezesem ZPM Henryk Kania, który z rodzinnej firmy stał się w ostatnich latach jedną z większy spółek mięsnych w Polsce.

– Połączenie ZPM Henryk Kania z IZNS Iława jest sposobem na upublicznienie budowanej przeze mnie od wielu lat spółki. Po zakończeniu całego procesu będę wiodącym akcjonariuszem notowanej na giełdzie spółki ZM Henryk Kania i chcę tę kompozycję utrzymać.

–  komentuje Henryk Kania.

15 lutego tego roku Henryk Kania objął poprzez spółkę zależną 28,6 mln akcji serii D stanowiących 65,95 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów IZNS Iława. W celu sfinalizowania inwestycji nabycia ZPM Henryk.

NWZA IZNS Iława 5 marca zdecydowało o emisji do 81 mln warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje nowej emisji serii E. Akcjonariusze zdecydowali również o zmianie składu Rady Nadzorczej i statutu spółki. Uchwalono zmianę nazwy na Zakłady Mięsne Henryk Kania, zmieniono adres siedziby na miasto Pszczyna oraz poszerzono przedmiot prowadzonej działalności o produkcję, przetwarzanie, konserwowanie oraz sprzedaż mięsa.

Dotychczasowy prezes IZNS Iława, Paweł Sobków, pozostanie w zarządzie giełdowej spółki.

ekonomia24.pl / IZNS Iława

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.