Carsten Knobel nowym prezesem zarządu firmy Henkel

Carsten Knobel - CEO HenkelFirma Henkel poinformowała, że obecny prezes zarządu Hans Van Bylen, z powodów osobistych, rezygnuje ze sprawowania dalszych obowiązków. Hans Van Bylen związany był z firmą Henkel od blisko 35 lat – przez 15 lat zasiadał w zarządzie, a przez 4 lata sprawował funkcję CEO. Z dniem 1 stycznia 2020 r. jego stanowisko obejmie Carsten Knobel, który pracuje w firmie Henkel od 1995 r.

Po około 35 latach pracy w firmie Henkel, uznałem, że jest to odpowiedni czas, by dokonać zmiany w ścisłym kierownictwie. Ze względów osobistych, nie będę ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego zarządu. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i moim kolegom z zarządu za ich zaangażowanie, a także członkom komisji nadzorczych za ich nieocenione wsparcie. Cieszę się, że moim następcą będzie jeden z członków zarządu, Carsten Knobel. Jestem przekonany, że Henkel pod jego przywództwem będzie odnosił kolejne sukcesy.

– powiedział Hans Van Bylen.

Dr Simone Bagel-Trah, przewodnicząca Rady Nadzorczej i Komitetu Akcjonariuszy, podziękowała Hansowi Van Bylenowi w imieniu komitetów i całej rodziny Henkla za jego pracę na rzecz firmy: Hans Van Bylen w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju firmy i aktywnie wspierał kariery liderów wyższego szczebla.

– powiedziała dr Simone Bagel-Trah.

Firma Henkel pod kierownictwem Hansa Van Bylena

Pod kierownictwem Hansa Van Bylena, wszystkie sektory biznesowe umocniły swoją pozycję. Udało się to dzięki dokonywanym przejęciom i wartościowych partnerstwom. Dobrym przykładem jest nabycie firmy Sun Products, co pozwoliło nam znacznie rozszerzyć pozycję rynkową sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) w Stanach Zjednoczonych. Przejęcia dokonywane były także w sektorach biznesowych Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) i Beauty Care (kosmetyki). Hans Van Bylen kładł szczególny nacisk na digitalizację firmy we wszystkich obszarach. Chcielibyśmy szczerze mu podziękować za obrany przez niego kierunek rozwoju firmy i za jego wieloletnie zaangażowanie w Henklu.

– dodała dr Simone Bagel-Trah.

Hans Van Bylen rozpoczął swoją karierę w Henklu w 1984 r., a od 2005 roku zasiadał w zarządzie firmy. Początkowo był odpowiedzialny za sektor Beauty Care (kosmetyki). Następnie, na początku 2016 r. został mianowany przewodniczącym zarządu. Od września 2018 r. Hans Van Bylen sprawował również funkcję przewodniczącego Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (ang. German Chemical Industry Association) i wiceprzewodniczącego Federacji Przemysłu Niemieckiego (ang. Federation of German Industries). Jest również członkiem Rady Dyrektorów Forum Dóbr Konsumpcyjnych (ang. Board of Directors of the Consumer Goods Forum).

Koncentracja na zrównoważonym i rentownym wzroście

Wybraliśmy doskonałego następcę na stanowisko CEO w osobie Carstena Knobela. Ma on wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie zarządzania, a także doskonale zna firmę Henkel. Cieszy się doskonałą reputacją, a jego zaangażowanie i przywództwo są wysoko oceniane zarówno przez zarząd, jak i przez naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że Carsten, przy wsparciu całego zarządu, będzie skutecznie kontynuował strategię dynamicznego wzrostu naszej firmy. W imieniu wszystkich komitetów i pracowników Henkla życzę mu wszystkiego najlepszego i powodzenia w przyszłości.

– powiedziała dr Simone Bagel-Trah.

Carsten Knobel urodził się w 1969 roku w Marburgu. Ukończył studia na kierunku Chemia Techniczna na Politechnice Berlińskiej oraz studia MBA. Karierę w firmie Henkel rozpoczął w 1995 roku jako asystent członka zarządu odpowiedzialnego za badania i rozwój. Następnie dołączył do działu Beauty Care, obejmując kolejno stanowiska Dyrektora ds. Strategii Korporacyjnej i Kontrolingu (Head of Corporate Strategy & Controlling) i Dyrektora Finansowego. W 2012 r. został mianowany Dyrektorem Finansowym/CFO firmy Henkel. Carsten Knobel jest także członkiem Rady Nadzorczej Lufthansy oraz pełni funkcję wiceprezesa Rady Nadzorczej klubu piłkarskiego Fortuna Düsseldorf. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Cieszę się na współpracę z kolegami z zarządu i z naszym globalnym zespołem. Wspólnie będziemy efektywnie kształtować przyszłość Henkla. Mamy doskonałych pracowników, wiodące marki i technologie oraz zaawansowane innowacje. Wierzę, że w tak dynamicznym otoczeniu rynkowym, jaki mamy obecnie, stoją przed nami wielkie możliwości dalszego zrównoważonego i rentownego wzrostu.

– powiedział Carsten Knobel.


***
O firmie Henkel Polska

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2018 odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie około 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie około 3,5 mld euro. Henkel zatrudnia na całym świecie ponad 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowaną i zróżnicowaną organizację o silnej kulturze korporacyjnej i wspólnych wartościach, która dąży do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX.

Henkel

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Więcej w Carsten Knobel, Hans Van Bylen, Henkel, Henkel Polska
Silan Soft & Oils – wyjątkowa pielęgnacja dla ubrań

Ubrania są częścią naszego stylu życia, tego, kim jesteśmy. Dbamy o nasze ciało, poddając je zabiegom pielęgnacyjnym, troszczymy się o...

Zamknij